کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
نمایش ۹۱ تا ۹۴ مورد از کل ۹۴ مورد.