کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.