کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
12علیرضاقناعت پیشهکارشناس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری153
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
14رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی213
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
17دکتر سعیدرحمانیانسرپرست معاونت اداری و مالی186
18محمد جوادبهمن زادگانسرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی120
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
20حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.