کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.