کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.