کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
4حجت الاسلام مجیدتوکلسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
44دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۴ مورد.