کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
4حجت الاسلام مجیدتوکلسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
44دکتر محمدقناعتیان جبذریسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
17دکتر سعیدرحمانیانسرپرست معاونت اداری و مالی186
72دکتر جابرابوئیانرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی185
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۱ مورد.