کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372250)110
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.