کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
31لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
33علیرضاشادفرانباردار117
34روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
38سمیرارحمانیانکارشناس امور مالی154
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
40سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۴ مورد.