کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.