کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
6سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
51علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
63روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
22دکتر جوادتوکلیمدیر امور پژوهشی140
11مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
92فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
86دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
84دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
75مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
78دکتر پدرامعصارمدیرگروه علوم و مهندسی باغبانی222
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۶ مورد.