کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
41علیرضاشادفرانباردار117
42دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
43محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر معاون آموزشی و کارشناس گروه مکانیک220
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.