کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
41علیرضاشادفرانباردار117
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.