کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.