کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.