کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
41علیرضاشادفرانباردار117
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.