کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
51سعیدصادقیبایگان آموزش158
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
53دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی140
54ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
56علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
57دکتر حسینرحمانیانسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۴ مورد.