کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
49محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
48محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و فارغ التحصیلان131-173
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
70جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۴ مورد.