کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
31لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
83لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی227
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.