کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
46دکتر پدرامعصارمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
12علیرضاقناعت پیشهکارشناس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری153
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
88دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه-
44دکتر محمدقناعتیان جبذریسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۱ مورد.