کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.