کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.