کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
72محمدعدنانیرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
46دکترپدارمعصارمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
20احسانفخارزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.