کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
38سمیرارحمانیانکارشناس امور مالی154
93محمد حسینبشارتیکارشناس امور هیات امنا147
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
54ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
56علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
12علیرضاقناعت پیشهکارشناس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری153
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.