کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.