کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
17دکتر سعیدرحمانیانسرپرست معاونت اداری و مالی186
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
72محمدعدنانیرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
44دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.