کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی128
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
27امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی200
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۶ مورد.