کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.