کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.