کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.