کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.