کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
93محمد حسینبشارتیکارشناس امور هیات امنا147
7دکتر سید علی اکبرباقریاندبیر هیأت اجرایی جذب213
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
72دکتر جابرابوئیانرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی185
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
6رضاآشفتهرئیس اداره حراست111
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۱ مورد.