کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
30فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
31لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
87دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی-
91دکتر شهرزادصداقتمدیر فنی مرکز آپا54449331
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۴ مورد.