کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
30فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
31لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
87دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی-
91فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا54449331
53دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی140
34روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۱ مورد.