کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.