کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1دکتر کامبیزمیناییرئیس دانشگاه جهرم110
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372250)110
3حامدصحرائیانسرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
4محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
5حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
6سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
7دکتر محمد علینقی پورمعاون اداری و مالی154
8رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی154
9محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
10فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.