کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
11مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
12محمدمیمنهکارشناس بودجه و تشکیلات177
13دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
14حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
15دکتر محمودمبارکیمعاون آموزشی و پژوهشی179
16دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
17صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
18علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
19محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
20مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶ مورد.