کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
21سعیدصادقیبایگان آموزش158
22دکتر جوادتوکلیمدیر امور پژوهشی140
23علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
24کامرانترابیکارشناس امور پژوهشی106
25مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
26جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
27مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
28سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
29دکتر حمیدرضاقناعتیانرئیس کتابخانه مرکزی211
30نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۶ مورد.