کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
44دکتر محمدقناعتیان جبذریسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
46دکتر پدرامعصارمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
48محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و فارغ التحصیلان131-173
49محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
51سعیدصادقیبایگان آموزش158
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۱ مورد.