کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
81بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
82دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
83منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی215
84دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
85لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
86دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
87علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
88دکتر حسینرنگانیسرپرست دانشکده علوم پایه209
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار206
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۶ مورد.