کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
35نویداحمدیامین اموال185
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.