کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۱ مورد.