کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
93محمد حسینبشارتیکارشناس امور هیات امنا147
18محمد جوادبهمن زادگانسرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی120
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
34روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
4حجت الاسلام مجیدتوکلسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
31لیلاحقایقمسئول دبیرخانه مرکزی169
70جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۱ مورد.