کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
94محسنذاکری فر--
29صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
17دکتر سعیدرحمانیانسرپرست معاونت اداری و مالی186
26محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
38سمیرارحمانیانکارشناس امور مالی154
48محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و فارغ التحصیلان131-173
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
57دکتر حسینرحمانیانسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۱ مورد.