کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
44دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی195
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
33علیرضاشادفرانباردار117
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
46دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۴ مورد.