کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
26محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
28امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
85مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری200
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
14رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی213
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۱ مورد.