کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
92محمد باقرکوهمالکارشناس خوابگاه-
-----
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
33علیرضاشادفرانباردار117
3علیرحمانیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
18محمد جوادبهمن زادگانسرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی120
46دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی121-134
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.