کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
41علیرضاشادفرانباردار117
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.