اخبار - آرشیو

افتتاح مرکز رشد دانشگاه جهرم

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، با حمایت های مجدانه ریاست محترم دانشگاه و پیگیری های دفتر ارتباط با صنعت، مرکز رشد دانشگاه جهرم فعالیت خود را آغاز نمود

ادامه مطلب