معرفی هیأت اجرایی جذب

معرفی هیأت اجرایی جذب

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط­های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم به کارگیری استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان­های انقلاب اسلامی و به منظور انتخاب اعضای هیئت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و هم‌چنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیئت علمی، هیئت اجرایی جذب در دانشگاه تشکیل گردید. هیئت اجرایی جذب دانشگاه با تشکیل دبیرخانه هیئت اجرائی جذب و برگزاری اولین جلسه در تاریخ 93/11/13آغاز به کار نمود.