سامانه تغذیه

کد۱۱
عنوان خدمت/وظیفهسامانه تغذیه
دسته بندیخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهتغذیه
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://self.jahromu.ac.ir
شماره تماس07154372252-داخلی 176
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۳ )

نظر شما :