نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنوان خدمتنحوه ارائهراهنمای استفادهاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتسوالات متداولSLAنظرسنجیتماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلانعنوان زیر خدمت
پرداخت شهریه دانشجو
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۵۷
ثبت پرونده الکترونیکی دانشجو
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
مشاهده نمره و ثبت اعتراض به نمره
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
تقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست حذف نیمسال
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
ثبت درخواست حذف درس
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
ثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست مرخصی تحصیلی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست استرداد شهریه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست کارآموزی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست انتقالی و مهمان
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرک
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست تسویه حساب
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی ۱۳۴
سامانه ارزیابی اساتید
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 154
ترفیع پایه اساتید هیأت علمی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 170
سامانه تغذیه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 176
فکس
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)----تلفن: 07154372254
تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)----تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: dabirkhaneh@jahromu.ac.ir
سامانه اتوماسیون اداری
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 120
آدرس آی پی: 3.235.188.113
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲