خدمات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنوان خدمتنحوه ارائهاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتسوالات متداولتماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلانعنوان زیر خدمت
پرداخت شهریه دانشجوالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۵۷
ثبت پرونده الکترونیکی دانشجوالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
مشاهده نمره و ثبت اعتراض به نمرهالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
تقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانیالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست حذف نیمسالالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
ثبت درخواست حذف درسالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
ثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشیالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست مرخصی تحصیلیالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست استرداد شهریهالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست کارآموزیالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست انتقالی و مهمانالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرکالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست تسویه حسابالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست گواهی اشتغال به تحصیلالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی ۱۳۴
سامانه ارزیابی اساتیدالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 154
ترفیع پایه اساتید هیأت علمیالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 170
سامانه تغذیهالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 176
فکسالکترونیکی(تنظیم نشده)--تلفن: 07154372254
تبادل الکترونیکی مکاتبات ECEالکترونیکی(تنظیم نشده)--تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: dabirkhaneh@jahromu.ac.ir
سامانه اتوماسیون اداریالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 120
آدرس آی پی: 3.93.74.25
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱