ترفیع پایه اساتید هیأت علمی

کد۱۲
عنوان خدمت/وظیفهترفیع پایه اساتید هیأت علمی
دسته بندیخدمات اعضای هیأت علمی
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت اجرایی جذب
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir
شماره تماس07154372252-داخلی 170
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )

نظر شما :