درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

کد۱۴
عنوان خدمت/وظیفهدرخواست گواهی اشتغال به تحصیل
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir
شماره تماس07154372252-داخلی ۱۳۴
آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵ )

نظر شما :