درخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرک

کد۱۶
عنوان خدمت/وظیفهدرخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرک
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir
شماره تماس۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶ )

نظر شما :

محمد خورشیدی ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۳
درخواست صدور مدرک تحصیلی