انتخاب واحد، حذف و اضافه

کد۲
عنوان خدمت/وظیفهانتخاب واحد، حذف و اضافه
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir/
شماره تماس07154372252-داخلی 134
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۸ )

نظر شما :