ثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشی

کد۲۱
عنوان خدمت/وظیفهثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir
شماره تماس۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )

نظر شما :