تقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانی

کد۲۴
عنوان خدمت/وظیفهتقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir
شماره تماس۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۸ )

نظر شما :