سامانه اعضای هیأت علمی

کد۴
عنوان خدمت/وظیفهسامانه اعضای هیأت علمی
دسته بندیخدمات اعضای هیأت علمی
ار‌ائه دهندهگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://faculty.jahromu.ac.ir/fa
شماره تماس07154372252-داخلی 133
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:

نظر شما :